Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Статия  Проблеми при стар и нов жилищен сграден фонд в България от поредицата Управление на многофамилни жилища в България

Проблемите при старото и новото строителство са:

  • Амортизация и липса на поддръжка – течове, корозия на конструктивни елементи на сградата, което води до потенциална уязвимост за сеизмични щети – при Стар жилищен сграден фонд

  • Конструктивни нарушения и намеси