Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Статия Начини на поддръжка на жилищния сграден фонд от поредицата Управление на многофамилни жилища в България

Начините на поддръжка на жилищния сграден фонд става чрез:

1. Институци и/или самофинансиране:

  • Чрез частен професионален домоуправител, това са специализирани фирми за управление
  • Чрез домоуправител, който е собственик на жилищна единица, който индивидуално и с лични усилия управлява безвъзмездно и поддържа общите части, съгласно нормативната база
  • Сигнализиране и търсене на съдействие от различни институции при проблеми

 Плюсове:

  • Собствениците на жилищата сами избират фирмите и материалите за ремонти и поддръжка на сградата (топлоизолиране с каменна вата, хидроизолиране на покрива с течна хидроизолация и др.)
  • Избор кога и как да бъдат организирани планираните и предпазни поддръжки (през лятото, в определено време от деня и др.)
  • Право на поставяне на условия и изисквания към изпълнител на дадена услуга (избор на конкретен вид и марка дограма, избор на конкретна марка и датчици за осветление и др.)
  • Пряко участие и информираност в ремонтните дейности
  • Други