Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

    Пречиствателна станция за битови канализационни води  за жилищен комплекс във  в.з. "Калфин дол", р-н "Панчарево, гр. София УПИ I-175, кв. 10, Инвеститор: Роптрон България ООД.

    120 еквивалент жители.