Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Пречиствателна станция за битови канализационни води  за предприятие за производство на меснни продукти от птиче месо Роман  гр. Роман, ул. "Хубавенско шосе" №11, УПИ V, пл. 987, кв.68  Възложител: "Балкански Деликатес"ЕООД.

25 еквивалент жители.