Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Служи за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др. Обикновено се изработва за мащабни проекти.

На фаза идеен проект може да се получи разрешение за строителство, но не може да се извърши цялостното строителство и не може да бъде получено разрешение за ползване.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!