Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Цялостния инвестиционен проект е съставен от различни части, всяка от които се разработва и авторизира от проектант с пълна проектантска правоспособност.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!