Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

A4 предлага архитектурно проектиране на нови еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, преустройства и реконструкции на съществуващи сгради, както и на обществени постройки.

Архитектурата е техническа наука и изкуство за изграждане на сгради и други строителни конструкции. Професията на архитектаобхваща различни дейности, свързани с проектирането и строителството на сгради или групи от сгради, както и на окръжаващото ги пространство, предназначено за обитаване или използване от хората.

Архитектурната дейност изисква отчитането на широк кръг функционални, технически, обществени и естетически фактори и ограничения, които се отразяват в завършения продукт. Тя е свързана с креативното използване и съчетаване на материали, технологии и обеми, както и с организацията на строителния процес, включително срокове за изпълнение и себестойност. Документацията, създавана от архитекта (архитектурен проект) и включваща обикновено чертежи и технически спесификации, обикновено определя конструкцията и общото поведение на проектираната сграда.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!