Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Обикновено се правят от Инвеститора преди започване на проектирането и служат като изходна информация за проектантите. В най - общия случай инженерните проучвания дават информация за носимоспособността на почвата, размерите и разположението на имота спрямо географските посоки на света.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!