Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Предоставят информация за нивото на подпочвените води и видовете подпочвени слоеве, както и техните физико-механични и якостно-деформационни показатели.

Геоложкият доклад не е задължитлен проект за получаване на разрешение за строеж. Въпреки това геоложките проучвания дават важна информация на проектанта по част конструкции

за изработка на фундаментите на сградата.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!