Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Всяка сграда е съставена от подредени по определен начин части взаимно свързани в система, която работи като единно цяло. Тази система се нарича конструкция на сградата, а частите – конструктивни елементи. Основните конструктивни елементи на сградата са фундаменти, стени, скелет (ако има), плочи и покрив. Елементите на сградата могат да бъдат два вида – носещи и ограждащи.

Носещи елементи са тези, които поемат върху себе си и предават към земята всички товари, които действат на сградата.

Ограждащи елементи са тези, които отделят сградата от външната среда и разделят вътрешното и пространство на помещения.

Някои елементи на сградата могат да изпълняват носеща, ограждаща или носеща и ограждаща функции едновременно. Например стените. Носеща и ограждаща функции едновременно изпълняват винаги подовете.

Съвкупността от всички свързани носещи елементи на сградата се нарича носеща конструкция на сградата.

Ограждащата конструкция служи за отделяне на сградата от обкръжаващата я среда и разделяне на помещенията едно от друго. Те запълват равнините очертани от носещия скелет и освободени от носеща функция, поемат не по-маловажни задачи – да изолират, защитават, ограждат и/или пропускат въздух, слънце, влага, вода, пари, топлина и т.н.

Архитектурната дисциплина, която се занимава с изучаване на конструкцията на сградите се нарича сградостроителство.

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!