Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

А4 е творчески колектив от проектанти, обединени от идеята да създават среда за живот.

Среда за живот, която е комфортна.

Среда за живот, която е практична.

Среда за живот, която е красива.

А4 вярва, че проектирането не е съвкупност от аксиоми, нормативни документи, композиционни похвати и опит, а задача, която трябва да се реши не само в зависимост от изискванията на клиента и чисто физическите дадености, а трябва да се реши и в зависимост от това кой точно е клиента.

А4 вярва, че проектантът е особен вид творец. Защото ако артистът твори това, което подсказва вътрешния му глас, то проектантът трябва да сътвори това, което подсказва вътрешния глас на възложителя и то в зависимост от физическите условия, обособени от терен, пространствена композиция, нормативна уредба, бюджет.

А4 изследва средата на живот.

А4 установява проблемите във всяка една сграда и прави препоръки за отстраняването им.

А4 изследва състоянието на сградните инсталации - водопроводна мрежа, отоплителна инсталация, електро инсталация и др.

А4 дава инструкции за безопасност.

А4 прави предписания за намаляване на амортизациите.

А4 е колектив от проектанти със задълбочени познания в областите, в които работят, доказали професионализъм с работата си и във времето.

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!