Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Станислав Стоянов - Електро

Електро - инж. Станислав Стоянов

Инж. Станислав Стоянов е специалист както в проектирането, така и в сферата на надзора и изграждането на ел. мрежи.

Притежава разностранни умения и познава в детайли проектирането на мрежи високо, средно и ниско напрежение. Има значителен брой реализирани трафопости.

Наред с разностранния си опит, инж. Стоянов е натрупал опит и в слаботоковите инсталации и оптичните връзки.

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!